Καφεκούτι 2 Θέσεων, Ανοξείδωτο

Καφεκούτι 2 Θέσεων, Ανοξείδωτο 18/0, βαμμένο μαύρο

28,5×18,5 cm
558 gr

Καφεκούτι 2 Θέσεων, Ανοξείδωτο 18/0, βαμμένο μαύρο

28,5×18,5 cm
558 gr