Καθαριστικό Coffee Clean 900

Εξαλείφει τα υπολείμματα καφέ από τα γρουπ, τις βαλβίδες και τις σωληνώσεις των μηχανών καφέ
r

Εξαλείφει τα υπολείμματα καφέ από τα γρουπ, τις βαλβίδες και τις σωληνώσεις των μηχανών καφέ
r