Λεμονοστίφτης ΑΚ/6

Η βάση της συσκευής είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό ABS

Η βάση της συσκευής είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό ABS