Λεμονοστίφτης ΑΚ/7 – AUT

Η βάση της συσκευής είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό ABS

Η βάση της συσκευής είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό ABS