Μηχανή Καφέ Conti CC100 1Group

Ολοκληρωμένη αντλία
r
Λέβητας χαλκού
r
θερμοσιφωνικό σύστημα
r
Ηλεκτρική θέρμανση
r
Διαχείριση λέβητα συστήματος θέρμανσης με PID
r
ογκομετρική δοσολογία
r
2 μανόμετρα: πίεση του λέβητα και αντλίας πίεσης
r
1 έξοδος ζεστού νερού και 2 σωλήνες ατμού (εκτός Ομάδα 1: Έξοδος 1 x 1 x θερμού νερού και ατμού εξόδου)
r
Αυτόματο γέμισμα του λέβητα

Ολοκληρωμένη αντλία
r
Λέβητας χαλκού
r
θερμοσιφωνικό σύστημα
r
Ηλεκτρική θέρμανση
r
Διαχείριση λέβητα συστήματος θέρμανσης με PID
r
ογκομετρική δοσολογία
r
2 μανόμετρα: πίεση του λέβητα και αντλίας πίεσης
r
1 έξοδος ζεστού νερού και 2 σωλήνες ατμού (εκτός Ομάδα 1: Έξοδος 1 x 1 x θερμού νερού και ατμού εξόδου)
r
Αυτόματο γέμισμα του λέβητα