Μηχανή Καφέ Conti X – ONE ALL BLACK 2Group

Θερμοσυφωνικά ρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου ροής για τη θερμοκρασία -Τέλεια Εξαγωγή

Θερμοσυφωνικά ρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου ροής για τη θερμοκρασία -Τέλεια Εξαγωγή