Μηχανή Καφέ Monte Carlo TOTAL BLACK 3 Group

Έξωτερική ενσωματωμένη αντλία με ρυθμιζόμενη μετατόπιση
r
Ανεξάρτητοι λέβητες καφέ πλήρως μεμονωμένοι, χωρητικότητας 0,9 λίτρων το καθένα.
r
Καφές διαχείρισης λεβήτων θέρμανσης από το σύστημα PID
r
Λέβητες με ζεστό νερό παρέχοντας στον καφέ βελτίωση της θερμικής σταθερότητας
r
Ο καφές θερμαίνεται με έλεγχο της θερμοκρασίας

Έξωτερική ενσωματωμένη αντλία με ρυθμιζόμενη μετατόπιση
r
Ανεξάρτητοι λέβητες καφέ πλήρως μεμονωμένοι, χωρητικότητας 0,9 λίτρων το καθένα.
r
Καφές διαχείρισης λεβήτων θέρμανσης από το σύστημα PID
r
Λέβητες με ζεστό νερό παρέχοντας στον καφέ βελτίωση της θερμικής σταθερότητας
r
Ο καφές θερμαίνεται με έλεγχο της θερμοκρασίας