Μύλος ‘Αλεσης Fiorenzato F 64 Ε

Τεχνικά χαρακτηριστικά
r
Συνεχής μικροματικό όργανο άλεσης προσαρμογής
r
E Μοντέλο = σύστημα μίας δόσης
r
τυπική επικάλυψη
r
Λείανσης ρύθμιση με δακτύλιο
r
Ισχύς: 350 Watt
r
Διαμέρισμα μύλοι, διαμέτρου 64 χιλιοστών
r
Μύλος αναθ .: 1350 / min (50 Hz) – 1550 / min (60 Hz)
r
Καφές χωρητικότητα δοχείο φασολιών: 1.5 Kg
r
Καθαρό βάρος: 14Kg
r
Διαστάσεις: 230x615x270 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά
r
Συνεχής μικροματικό όργανο άλεσης προσαρμογής
r
E Μοντέλο = σύστημα μίας δόσης
r
τυπική επικάλυψη
r
Λείανσης ρύθμιση με δακτύλιο
r
Ισχύς: 350 Watt
r
Διαμέρισμα μύλοι, διαμέτρου 64 χιλιοστών
r
Μύλος αναθ .: 1350 / min (50 Hz) – 1550 / min (60 Hz)
r
Καφές χωρητικότητα δοχείο φασολιών: 1.5 Kg
r
Καθαρό βάρος: 14Kg
r
Διαστάσεις: 230x615x270 mm