Σοκολατιέρα ΑΚ/15

Η συσκευή ΑΚ/15 διαθέτει:

Η συσκευή ΑΚ/15 διαθέτει: