Κυπελοσυλλέκτης υπολειμάτων καφέ

Κυπελοσυλλέκτης υπολειμάτων καφέ, ανοξείδωτος 250ml

Κυπελοσυλλέκτης υπολειμάτων καφέ, ανοξείδωτος 250ml